Klimatyzacja w miejscu pracy a obowiązki pracodawcy

Praca w biurze, w szczególności latem może być niezwykle uciążliwym zadaniem. Kiedy temperatury za oknem przekraczają 25 stopni, a w przestrzeni open space pracuje kilkanaście osób, sytuacja zaczyna przypominać sceny rodem z korporacyjnego horroru. Dodając do tego fakt, że w mało której firmie możemy pozwolić sobie na krótkie spodenki i klapki, a garnitur zaczyna przyklejać się do naszej skóry, ciężko skupić się szybkim i wydajnym wykonywaniu obowiązków. Idziemy więc do szefa i prosimy o instalację klimatyzacji. Ten odmawia nam, twierdząc, że na tę chwilę nie ma na to pieniędzy. Czy w takiej sytuacji prawo jest po naszej stronie? Zapraszamy do lektury.

Prawo

Według wykładni prawa każdy pracodawca jest zobowiązany nie tylko do utrzymania odpowiedniej temperatury w biurze, ale również za konserwację nawiewów. Za brudne lub źle ustawione urządzenia grozi grzywna. Nie jest to tylko życzeniowe nazewnictwo, ale wszystkie niezbędne kwestie związane z funkcjonowaniem klimatyzacji w miejscu pracy znajdują uzasadnienie i podstawę prawną w Rozporządzeniu z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Sytuacja, w której szef odmawia pracownikom dostępu do tej wygody, jest więc niezgodna z prawem.

Zagłębiając się bardziej w przepisy prawne, możemy przeczytać, że w pomieszczeniach pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Oznacza to, że w przypadku określonych metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania nie niższą niż 14°C. Jedyną kwestią, która może być problemem, są względy technologiczne, umożliwiające instalację urządzeń. Wszystkie te elementy sprawiają, że sytuacja z szefem, którą przytoczyliśmy na samym początku artykułu, w rzeczywistości nie jest zgodna z obowiązującym prawem.

Do czego jeszcze zobowiązany jest pracodawca?

Oprócz wyżej wymienionych kwestii pracodawca zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

  1. Musi zapewnić konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Ma obowiązek zapobiegać awariom.
  2. Powinien stosować środki, które ograniczą natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu oraz wszelkich dźwięków związanych z pracą urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Mimo że w rozporządzeniu nie ma dokładnie sprecyzowanej informacji, w jaki sposób powinien konserwować urządzenia, to wszystko znajduje się w instrukcji obsługi sprzętu. Nieznajomość prawa szkodzi i nie jest w tym przypadku żadnym uzasadnieniem. Jeżeli natomiast nie posiada on niezbędnych dokumentów, powinien profilaktycznie zabezpieczać i sprawdzać sprzęt co najmniej raz w roku.

Dodatkowe informacje

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych informacji, z treści rozporządzenia możemy również dowiedzieć się, że powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracowniczych z zewnątrz, powinno być czyste i pozbawione pyłów i metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia pracowników.

Unormowane prawnie zostały nawet tak szczegółowe informacje, jak ta, dotycząca strumienia powietrza pochodzącego z urządzeń wentylacyjnych. Powinien on być skierowany bezpośrednio na stanowiska praca, ale nie może być przyczyną przeciągów, przegrzania lub wyziębienia pomieszczeń. Posiadając wszystkie te informacje, możesz argumentować swoje wymagania przed szefem. Kwestia komfortu pracy nie jest jego dobrą wolą, ale efektem prawnych rozporządzeń.